Bijles en huiswerkbegeleiding

Begrijpend lezen, rekenen, tafels stampen, avi-lezen, geschiedenis en aardrijkskunde leren. Dicteewoordjes oefenen, werkstukken maken, spreekbeurten voorbereiden etc.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan leerlingen. De overheid heeft een referentiekader opgesteld voor basis taal- en rekenonderwijs. Dit houdt kort in dat uw kind een bepaald niveau voor deze twee vakken moet beheersen.

Voor verdere informatie, zie de website www.rijksoverheid.nl.

De resultaten op school zijn bindend en vaak in grote mate bepalend voor de verdere loopbaan van de leerling. Kinderen hebben vaak geen zin om in de boeken te duiken en ouders hebben niet altijd tijd om hun kind te begeleiden. Wie zich herkent in deze situaties, kan ons inschakelen.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor bijles zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en de mogelijkheden. Samen maken wij een plan van aanpak. Deze intake is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Wij kunnen de bijles individueel en in een groepje aanbieden. Wij streven echter naar maximaal vier leerlingen per groep. De lessen worden bij ons in een gezellige studieruimte gegeven.

Wij richten ons op:

Indien nodig kunnen wij in overleg met u een coachingstraject aanbieden bij kinderen met dyslexie, adhd of andere leer-, gedrags- en/of concentratieproblemen.

Kosten:

Individueel

       Groepstarief        afname 4 lessen

        Groepstarief       afname 8 lessen

        Groepstarief         afname 12 lessen

30,-- per uur

20,-- per uur

18,-- per uur

17,-- per uur

U kunt uw kind per mail of telefonisch bij ons aanmelden info@teaching4u.nl

 

 

 

 

Koenders Coaching & Training www.teaching4u.nl