Hypnose

Neuro-LinguÔstisch Programmeren (NLP) is in de jaren zeventig ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Tijdens hun studie van grote therapeuten ontdekten zij dat deze therapeuten allemaal op de een of andere manier iets met hypnose deden. Vooral Milton Erickson viel daarbij op. Hij was een Amerikaanse psychiater die allerlei tegendraadse opvattingen over therapie had en daar heel veel succes mee oogstte. Erickson zag niets in diagnostische labels en geloofde sterk in de kracht van mensen om hun problemen op te lossen. Milton Erickson was er van overtuigd dat therapie niet lang hoefde te duren en ging er van uit dat een kleine verandering bij de cliŽnt voldoende was om een grotere verandering mogelijk te maken. Opvallend bij hem was dat hij gebruik maakte van wat alles wat maar bruikbaar was. Iedere toevallige eigenschap van een cliŽnt of gebeurtenis in het leven van de cliŽnt kon voor Erickson een weg naar een oplossing betekenen. Bandler en Grinder hebben Milton Erickson gemodelleerd en van zijn werk een duidelijke omschrijving gemaakt, binnen NLP heet dat het Milton-model. (Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson) Van NLP zou je kunnen zeggen dat het een van de meest geavanceerde vormen van werken met hypnose is.

Hypnose, communicatie met het onbewuste.  

Afkomstig van het Griekse hypnos (slaap) is een kunstmatig gecreŽerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen, geconcentreerd en gefocust is op een bepaald onderwerp, dit in tegenstelling tot ons normale bewustzijn, waar wij een constante stroom van gedachten ervaren.  

Tot voor kort dacht men dat hypnose een vorm van slaap was of dat het eenvoudigweg een vorm van uitgeschakeld bewustzijn was. In werkelijkheid is het een bepaalde bewustzijnsstaat waarin onze hersenen zich bevinden en waarbij zij openstaan voor suggestie. Dit is wetenschappelijk aangetoond met behulp van MRI scans tijdens hypnose. En juist deze staat  is iets dat ons eigenlijk niet geheel onbekend is. Dagelijks ervaren wij momenten dat wij gefocust zijn op iets.

Kortom; trance is een ontzettend krachtig Ďgereedschapí en bij uitstek geschikt om tot hulpbronnen, vermogens en/of oplossingen te komen, waarvan men niet bewust is dat men die in zich heeft. Bovendien kan men met behulp van trance die hulpbronnen, vermogens en oplossingen voor zich in gaan zetten. Hypnose voelt vertrouwd aan en daarom heeft iemand die in hypnose verkeert niet het idee dat er iets ongewoons gebeurt. Hypnose is de manier om voorbij de criticus te komen. De meeste mensen ervaren hypnose als een moment van ontspanning en rust.