Criteria NLP-opleidingen in Nederland 

In Nederland wordt op vier niveaus opleiding gegeven in NLP.

De criteria waar deze opleidingen minimaal aan moeten voldoen zijn door de NVNLP omschreven. Op haar beurt heeft de NVNLP in overleg met de ISNLP (International Society for Neuro Linguistic Programming) deze criteria getoetst aan de internationale standaard zoals vastgelegd door de ISNLP, en deze ter goedkeuring aangeboden. Slechts die opleidingsinstituten die hun opleidingen staven naar deze criteria worden door de NVNLP als bonafide geaccepteerd en kunnen als zodanig geregistreerd worden bij de vereniging. Bij de certificering van opleidingen van bij de NVNLP aangesloten instituten wordt het waarborg van de NVNLP op het certificaat vermeld.

De criteria vormen de minimum eisen waaraan een opleiding moet voldoen. Per aangesloten opleidingsinstituut zullen additionele criteria worden toegevoegd die de individuele karakteristieke accenten bepalen van het instituut.

Inhoud NLP-training op practitioners niveau

1. De vooronderstellingen waarop NLP is gebaseerd.

2. NLP Doelkader

3. Veranderingstechnieken

4. Waarnemingstechnieken

5. Patroonherkenning en modellen

6. Communicatie en gedeelten

7. Tijdsordening

8. Meervoudige waarneming

9. Basisvaardigheden

10. Taalpatronen

11. Testvormen

Inhoud NLP-training op master practitioners niveau 

1. Metaprogramma's 

2. Waarden (Criteria)

3. Overtuigingen 

4. Uitbreiding StrategieŽn

5. Uitbreiding Submodaliteiten

6. Uitbreiding Tijdlijn-patronen

7. Uitbreiding taalpatronen

8. Uitbreiding Miltonwerk 

9. Modelleren 

10. Uitbreiding patronen en technieken

11. Basis-presentatievaardigheden 

Trainingskwalificaties:

1. De training wordt geleid door een (inter)nationaal gecertificeerd NLP-Trainer.

2. Minimaal 130 uur klassikaal trainen.

3. Buiten de klas-training voor oefening en evaluatie.

4. Testing naar intellectueel en praktisch eigendom van de Master-Practitioner materie:

Toelatingseisen:

In het bezit van een NLP Practitioner certificaat uitgegeven door een nationaal of internationaal gerespecteerde NLP-organisatie.