Matrixcoaching  

Volle hoofden, drukke hoofden, blokkades, angsten, leerproblemen, emotionele en mentale problemen, traumatische herinneringen en negatieve toekomstbeelden. De MatriXmethode biedt een oplossing waar mensen zélf mee aan de slag kunnen. Iedereen kan al na één sessie zijn eigen strategie vinden om eigen problemen aan te pakken. (Altijd eerst een arts raadplegen bij twijfel en medisch falen)

De MatriXmethode van Ingrid Stoop® is een praktische behandelwijze die snel en effectief afrekent met problemen. Deze door Ingrid Stoop ontwikkelde coachingtechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen, mentale problemen of emotionele problemen. De persoon staat altijd centraal, met of zonder diagnoses. En werkt ook preventief; leer hoe te leren. Leer eigen problemen op te lossen.

Uitgangspunt is de interne strategie die mensen zelf hebben ontwikkeld bij leren en emoties. Als problemen ontstaan, blijkt vaak dat die strategie niet werkt of zelfs het tegendeel bereikt. Dan is het van belang deze strategie te vervangen door een eigen strategie die beter, makkelijker en sneller werkt. De MatriXmethode gaat niet eindeloos op zoek naar de oorzaak van een probleem, maar werkt effectief en praktisch aan een oplossing. Dat werkt bij de meest uiteenlopende problemen, van dyslexie en andere leerproblemen tot angsten en zelfs mensen met autisme hebben er baat bij.

Het doel van de behandeling is het zelf aanpakken en oplossen van de problemen, door gebruik te maken van de eigen kracht, kwaliteiten en potentieel. Zo kunnen mensen hun eigen, unieke manier van informatieverwerking vinden, die aansluit bij hun specifieke behoeften. Daardoor zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken.
Bij mentale problemen is het zaak de eigen strategie van de eigen beleving van het eigen probleem vervangen.
En dat kun je alleen maar zelf.

MatriXcoaching, MatriXdenken en MatriXleren werkt zowel voor kinderen als volwassenen en staat los van achtergrond of IQ.

MatriXleren:
Door de informatie die je leert bewust meteen op een handige plaats neer te zetten wordt het bewust onthouden en kan het weer gebruikt worden als we het nodig hebben.

MatriXmodel emoties:
Emoties zijn eigen strategieën die in gang gezet worden bij de herinnering aan iets of iets wat nu al bedacht is voor de toekomst.
En doordat strategieën altijd eigen manieren zijn kan de persoon ze ook alleen maar zelf vervangen. Dat is kracht en gebruik maken van het eigen potentieel.

Wij gaan samen met het kind aan de slag om het hoofd weer op te ruimen, de informatie op de juiste plek te zetten en overbodige informatie te verwijderen.


Leerproblemen

De hele dag gebruiken wij ons hoofd voor het opnemen, verwerken, opslaan en opnieuw gebruiken van informatie. Alles wat wij zien, horen, voelen, denken, ruiken en proeven wordt in ons brein verwerkt en opgeslagen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Deze interne strategie ontstaat vaak al op jonge leeftijd.

Ook voor leren heeft iedereen zijn eigen strategie. Wanneer die leerstrategie niet goed werkt, of basisinformatie niet goed is opgeslagen, kan MatriXcoachen helpen.

Door de oude interne strategie te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe strategie die beter werkt, kan de persoon zelf zijn eigen probleem oplossen. Daarna wordt leren makkelijker, informatie wordt beter en gestructureerder opgeslagen, het begripsniveau verbetert en er komt meer structuur in het leren.

Het (opnieuw) automatiseren van het alfabet, de cijfers en tafels betekent een doorbraak bij dyslexie en discalculie. Mensen met dyslexie en dyscalculie leren zichzelf vaak ezelsbruggetjes aan, om toch te kunnen functioneren. Vooral de ezelsbruggetjes die door anderen worden aangedragen, kosten veel extra energie om te onthouden en op te slaan. Op een gegeven moment zit het hoofd zo vol, dat zij het gevoel hebben dat er niets meer bij kan.

Leerproblemen en emotionele problemen gaan vaak hand in hand. Zij kunnen allemaal worden aangepakt door coaching. De MatriXmethode biedt ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen, automatiseringsproblemen, aandachtstekort en hyperactiviteit.


Angsten

Bang zijn is een natuurlijke reactie. Veel mensen zijn bang voor spinnen, het donker of grote hoogte. Het wordt pas een probleem, als je je door die angst laat leiden. Als je je huis niet meer kunt schoonmaken, omdat er misschien ergens zo'n enge spin zit. Als je vijftien verdiepingen trappen opklimt in het verzorgingshuis van je moeder, omdat je de lift niet in durft. Of als je je zus in Australië al jaren niet hebt gezien, omdat je vliegangst hebt.

Hoe werkt een angst?
Angst is een persoonlijke beleving in het nu van iets wat ooit is geweest of een al bedachte toekomstsituatie. Er gebeurt iets en de angstbeleving wordt in gang gezet. Daaraan is een beeld, geluid, gevoel en/of gedachte gekoppeld.

De coach helpt je in één sessie te ontdekken wat die zelf ontwikkelde 'interne strategie' is. Door die aan te passen kun je zelf je angsten oplossen.

Elke angst is weg te halen. Dat is al met succes bewezen bij onder meer de volgende angsten: tandarts, spinnen, onweer, honden, het donker, om te gaan slapen, kleine ruimtes, vogels, toekomst, inbrekers, monsters, clowns, nachtmerries, nieuwe situaties, vuur, examens, CITO toets, proefwerken, pesten, vliegtuig, autorijden.


Faalangst

Mensen met faalangst zijn extreem bang dat ze iets niet, of niet goed genoeg, kunnen. Of het nou het spreken tijdens een vergadering is of het uitvoeren van een hobby. De manier waarop faalangst zich uit, verschilt per persoon. De één begint er niet eens aan, al zou hij eigenlijk graag willen basketballen bijvoorbeeld. Maar ja, wat als je het niet goed kan? De ander doet het wel, maar is halverwege zó bang dat het niet goed genoeg is, dat het van angst helemaal mis gaat. De ademt stokt, midden in een zin tijdens die belangrijke vergadering.

Faalangst kan zo veel energie kosten, dat klachten zelfs doen denken aan een burn-out. Mensen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld en zijn ervan overtuigd dat ze niets kunnen en niets weten. Ze stellen tegelijk hele hoge eisen aan zichzelf, zijn perfectionistisch en wat ze doen vinden ze zelf nooit goed genoeg. De omgeving kan daar nog eens een schepje bovenop doen, door betere prestaties te verwachten.

Omdat faalangstige mensen negatieve gedachten hebben over zichzelf en over de taak die zij moet gaan doen, krijgen zij het gevoel tekort te schieten. Met behulp van coaching kunnen mensen deze eigen gedachten en zelf gecreëerde gevoelens zelf veranderen, waardoor de faalangst verdwijnt. Door de MatriXmethode krijg je een realistischer beeld van je prestaties, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt.

ADHD

Mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vinden het moeilijk hun aandacht bij één ding tegelijk te houden. Je bent snel afgeleid en je kan je daardoor moeilijk concentreren. De hyperactiviteit uit zich door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Er komen te veel indrukken binnen, die meteen worden gevolgd door een handeling.

De kunst is erachter te komen wat in hoofd en lichaam afspeelt. Waarom blokkeer je soms? En waarom reageer je op bepaalde situaties zoals je doet? Samen met een coach kun je dat ontdekken. De interne strategie die je, meestal onbewust, zelf hebt ontwikkeld speelt daarbij een hoofdrol. Door die strategie aan te passen, kunnen blokkades en beklemmende gedachten verdwijnen. Jij bent de enige die dat kan.

Autisme

Mensen met autisme hebben vaak moeite met communicatie. Het is lastig om je thuis te voelen in een groep, tussen je collega's of vrienden. Taal is geen probleem, maar de betekenis van woorden kan dat wel zijn. Je neemt veel dingen letterlijk, maar vindt het moeilijker als zaken abstract worden.

De MatriXmethode kan mensen helpen met de diagnose autisme, of PDD-NOS, Asperger of 'aan autisme verwant'. Samen met een coach kun je erachter komen wat de 'interne strategie' is die jij jezelf hebt aangeleerd om met je omgeving om te gaan. Als je weet wat er in je hoofd omgaat, kun je dat zelf veranderen in een strategie die beter werkt. Ook daarbij kan de coach je helpen.

Belangrijk is dat je je tijdens de coaching veilig voelt. De coach zal daarvoor optimaal aansluiten bij de cliënt. 


Lees ook kindercoaching.

    

Voorbeeld van Bas, 14 jaar, met ADHD en een vol hoofd. Bas heeft zijn hoofd getekend voor de coaching zoals het is en zoals hij het wilde hebben. Na de coaching vertelde hij dat iedereen met ADHD dit zou moeten doen. Hij ervaarde  na de coaching direct meer rust. In zijn hoofd heeft hij alles opgeruimd en een kamer gemaakt voor ontspanning.

Reacties

Mijn naam is Beau,


Ik kwam hier in de tweede klas en mijn start op deze school was niet heel erg goed. Door stress en door dat ik me niet goed voelde werd ik bang om naar school te gaan en ontwikkelde ik paniekaanvallen. Ik had alleen paniekaanvallen als het stil was in de les, ik kreeg een benauwd gevoel, ik moest weg!! Mijn moeder belde school... Zo kwam ik terecht bij meneer Koenders.
Na een paar gesprekken en hulp die hij me gaf wist ik hoe ik me moest beheersen. Ik had weer zin om naar school te gaan. Toen de toetsen...  Ik was heel zenuwachtig maar had afgesproken dat ik mijn “techniek" zou doen zodat ik mezelf en de aanvallen aankon.
En het heeft geholpen, ik kan naar school zonder paniekaanvallen.

 

M 15 jaar

Hij wou proberen om mij rustiger te maken. Ik dacht op dat moment dat dit nooit zo lukken. Ik liep met hem mee naar een rustige ruimte en hij pakte potloden en een aantal blaadjes. Ik moest op dat papiertje mijn hoofd tekenen, hoe alles in mijn hoofd zat. Hij stelde mij vragen bijvoorbeeld: waar zitten je goede herinneringen. Zonder na te denken pakte ik een potlood en zette in mijn hoofd een cirkel. Schijnbaar had mijn onbewuste geantwoord. Ik had goede dingen in mijn hoofd maar ook slechte dingen. Toen we klaar waren met mijn hoofd invullen ging hij mij helpen om de vervelende dingen achter me te laten. Ik was vroeger gepest en dit zat mij nog wel dwars. Hij hielp mij de pest herinneringen te veranderen en nadat we dat gedaan hadden gingen we mijn hoofd opnieuw invullen. Maar nu hoe ik het wil hebben. Ik moest opnieuw mijn hoofd tekenen maar dan met allemaal kamers. Een van die kamers was de rust kamer. Als ik in die kamer kom dan word ik rustiger. En het werkte echt. Ook een kamer was een kamer voor de concentratie. Daar kan ik mijn concentratie beïnvloeden. En ook dit werkt echt. Ik vind het echt fijn dat ik geholpen ben. Want tot nu toe ben ik in de klas een stuk rustiger. 

J 13 jaar

Toen ik hier op school kwam werd ik heel snel afgeleid en haalden letters en getallen door elkaar. We gingen eerst een tekening maken en dan vroeg meneer Koenders bijvoorbeeld, waar zitten je vrienden in je hoofd en meneer Koenders vroeg ook naar getallen en letters en nog naar veel meer dingen. En het zat allemaal door elkaar, dus toen moest ik nog een tekening maken ik had een soort van tas gemaakt waar allemaal vakken in zaten en in al die vakken zit iets, in de een mijn privé dingen en de anderen getallen en de anderen letters. In het vak van de getallen stonden alle getallen van 1 tot 100 er goed in geschreven en moest ik er een foto van maken dat het in mijn hoofd kwam en dan steeds dat ik een getal zie bijvoorbeeld 65 of 56 die draaide ik altijd om en dan kijk ik nu naar dat plaatje en dan zie ik hoe ik moet schrijven, dat ook precies met letters ik heb de letters a tot z opgeschreven  en nu gaat dat allemaal heel goed en daar ben ik heel blij mee want ik vond het allemaal zo moeilijk en nu niet meer. Meneer Koenders heeft mij ook geholpen met het concentreren want dat was heel moeilijk. Ik heb een soort van knopje in mijn hoofd en die kan ik dan draaien als ik moet concentreren en als ik dan weer alles wil horen. Mijn paardrijdinstructrice heeft ook gezegd sinds meneer Koenders mij heeft geholpen dat ik beter concentreer  ben ik beter gaan rijden omdat ik niet alles meer hoorden en zag en daardoor ben ik netter gaan rijden. 

M 13 jaar

 

Ons belangrijkste uitgangspunt is het richten op de krachten en mogelijkheden van het kind en die zijn oneindig groot!