Cursus & Training

Teaching4u kan voor u verschillende trainingen en cursussen verzorgen. Zie voor gecertificeerde NLP-opleidingen, practitioner en masterpractitioner volgens de richtlijnen en eisen van de Nederlandse Vereniging voor Neuro LinguÔstisch Programmeren  (NVNLP) de site Koenders Coaching & Training www.lichaamengeest.com. Klik hieronder op de hyperlinks voor meer informatie betreffende de onderwerpen!

Bedrijfstrainingen op maat

Voor u en uw personeel maken wij cursussen en trainingen op maat. U geeft aan ons het doel van de training aan en wij schrijven deze in overleg met u op maat. Prijs in overleg, e.e.a. afhankelijk van aantal deelnemers en uren. Voor informatie kunt u contact opnemen per mail info@teaching4u.nl of het contactformulier op deze site. 

Cursus: MatriXcoaching

In deze cursus leert u de grondbeginselen van coachen volgens de MatriXmethode. U gaat het ervaren en leert deze toepassen op uzelf en anderen.

Hier meer informatie.

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Werken met submodaliteiten

Submodaliteiten zijn de bouwstenen van je ervaring. Deze bepalen hou je je voelt. Door veranderingen in deze aan te brengen (aan de knoppen te draaien) verander je de ervaring. Angsten kunnen makkelijk verdwijnen. Een vervelend gevoel omzetten naar een plezierig gevoel. Stress naar ontspanning. Pijn reduceren en zelfs laten verdwijnen. FobieŽn en allergieŽn oplossen! 

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Liefdevol communiceren

Elkaar echt verstaan en bereiken: Het komt veel voor dat partners onderling of dat kinderen zich binnen een gezin niet begrepen of gewaardeerd voelen ondanks de sterke band die er is. Ouders of verzorgers die met de handen in het haar zitten, niet meer weten hoe ze hun kinderen kunnen bereiken   en daardoor het gevoel hebben de grip kwijt te raken of al kwijt zijn. Doel van deze cursus is inzicht te verkrijgen in de meestal onbewuste processen die spelen binnen het gezin of andere relaties en hoe je daar beter of goed mee om zou kunnen gaan. 

Iedereen heeft een bepaalde manier van liefde geven en een voorkeur van liefde ontvangen. Een andere manier van liefhebben, een andere liefdestaal zou je kunnen zeggen. Je kunt dit misschien het beste vergelijken met iemand die Frans spreekt en iemand die Chinees spreekt, je kunt elkaar pas echt iets duidelijk maken wanneer je dezelfde taal spreekt. Tijdens deze cursus ga je op zoek naar jouw liefdestaal en  zul je deze herkennen in jouw relaties. Daarnaast leer je op een effectieve manier problemen te laten bij wie ze horen. Inclusief hand-out.

Deze cursus duurt 1 dagdeel of avond. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Meta-communicatie

ďJe kunt niet niet communicerenĒ

- 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal
- 38% wordt geuit door de stemklank
- 7% wordt gecommuniceerd door middel van woorden

 

Als we hier van uit gaan uiten we ons gevoel dus voor 93% non-verbaal en communiceren we ook wanneer we stil zijn!

 

Metacommunicatie is communiceren over het communiceren, "praten over de manier waarop je met elkaar communiceert".

 

Om te communiceren hebben we een zender en een ontvanger nodig.

Hoe voorkomen wij ruis tussen deze twee?

Hoe brengen wij de boodschap over op precies de manier zoals wij die bedoelen?

Hoe kunnen we de boodschap van een ander beter begrijpen?

 

Deze training is gestoeld op *NLP-technieken.

 

Onderwerpen binnen deze training zijn o.a.: het communicatiemodel, rapport maken, waarneemposities, het meta-model (specificeren van taal), het milton-model (het gebruik van vage taal), voorkeur representatiesystemen maar ook technieken om (meer) ontspannen een gesprek aan te gaan of voor een groep te staan.

 

*NLP staat voor Neuro LinguÔstisch Programmeren en onderzoekt o.a. de structuur van de subjectieve ervaring. Voor meer informatie Koenders coaching & Training www.lichaamengeest.com

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Introductie Hypnose

Neuro-LinguÔstisch Programmeren (NLP) is in de jaren zeventig ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Tijdens hun studie van grote therapeuten ontdekten zij dat deze therapeuten allemaal op de een of andere manier iets met hypnose deden. Vooral Milton Erickson viel daarbij op. Hij was een Amerikaanse psychiater die allerlei tegendraadse opvattingen over therapie had en daar heel veel succes mee oogstte. Erickson zag niets in diagnostische labels en geloofde sterk in de kracht van mensen om hun problemen op te lossen. Milton Erickson was er van overtuigd dat therapie niet lang hoefde te duren en ging er van uit dat een kleine verandering bij de cliŽnt voldoende was om een grotere verandering mogelijk te maken. Opvallend bij hem was dat hij gebruik maakte van wat alles wat maar bruikbaar was. Iedere toevallige eigenschap van een cliŽnt of gebeurtenis in het leven van de cliŽnt kon voor Erickson een weg naar een oplossing betekenen. Bandler en Grinder hebben Milton Erickson gemodelleerd en van zijn werk een duidelijke omschrijving gemaakt, binnen NLP heet dat het Milton-model. (Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson) Van NLP zou je kunnen zeggen dat het een van de meest geavanceerde vormen van werken met hypnose is.

In deze cursus leert u wat trance is en hoe iemand in een trance te brengen. U leert verschillende inductiemogelijkheden.

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Enneagram

Het Enneagram is een systeem dat ons naar een dieper persoonlijk inzicht helpt. De oorsprong ervan is waarschijnlijk terug te voeren tot meer dan 4500 jaar geleden. De Soefi's hanteerden het als model voor kosmologische processen. De Soefi's gingen uit van de overtuiging dat de mensheid zich bevindt in een proces van ontwikkeling naar hogere vormen van bewustzijn.

Tegenwoordig wordt het Enneagram afgebeeld als een cirkel, omgeven door negen getallen, ťťn voor elk van de beschreven persoonlijkheidstypes. De getallen worden door lijnen met elkaar verbonden met een duidelijk te volgen patroon. Het ene type is niet beter dan het andere type, elk type heeft eigenschappen die zeer doeltreffend kunnen zijn. Aan de enneagramtypes herken je alle positieve eigenschappen, maar ook wat de valkuil van je karakter is, datgene wat je kan afhouden van je essentie.

Het waarnemen van onze eigen patronen helpt ons om beter gebruik te maken van onze kwaliteiten en talenten. Bovendien kunnen we dankzij het Enneagram effectiever en succesvoller met anderen omgaan door in te spelen op hun type. Tijdens deze cursus krijgt u uitleg van het Enneagram en doet u een test om uw eigen type te bepalen. U krijgt een hand-out met veel informatie mee voor thuis.

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Hartcoherentie

Hartcoherentie is een bijzondere toestand, waarin het hart functioneert met regelmatige, ritmische versnellingen en vertragingen. In deze toestand weerspiegelt het hart de balans tussen de twee delen van het autonome zenuwstelsel die zorgen voor actie (sympathisch zenuwstelsel) en rust (parasympathisch zenuwstelsel). Op de momenten dat je hartritme coherent is voel je je ontspannen en tegelijkertijd alert. Het is de toestand van de optimale ervaring en een belangrijke indicator voor ons welzijn. Er komen in ons leven veel momenten voor die stress op kunnen leveren. Vooral werkdruk, een woord of de gedachte als 'moeten' of een deadline, kunnen veel stress veroorzaken. Of wat denk je van een examen wat gemaakt moet worden? Hartcoherentie is een ademhalingstechniek aangevuld met positief denken en voelen. Dr. David Servan Schreiber beschreef het in zijn boek ĎUw brein als medicijní en het HearthMath instituut in Californie heeft de invloed van hartcoherentie uitgebreid onderzocht. Het evenwicht in ons hart beÔnvloedt constant onze hersenen. Door de relatie tussen hart en hersenen in balans te brengen ontstaan er positieve effecten voor het gehele lichaam. Tijdens deze cursus leert u hartcoherentie te doen en maken we dit inzichtelijk met biofeedback apparatuur. Inclusief hand-out.

Deze cursus duurt 1 dagdeel of avond. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Cursus: Introductie NLP 

Neuro LinguÔstisch Programmeren is een communicatie- en veranderingstechniek. Het is een zeer krachtige en brede methode voor gedragsverandering en ontstaan in de beginjaren 70. NLP onderzoekt de structuur van de subjectieve ervaring. Dat wil zeggen, wat wij door middel van onze zintuigen ervaren zijn stukjes van de werkelijkheid, waar wij vervolgens betekenis aan geven. Op die manier ervaren wij de wereld. Verandering van deze zintuiglijke indrukken leidt tot een nieuwe beleving, nieuwe mentale en gedragsmatige mogelijkheden. De eerste toepassingen waren in de psychotherapie maar tegenwoordig wordt het onder andere veel gebruikt binnen het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo levert NLP coaching meestal direct hele goede resultaten op. Het kan door iedereen worden ingezet, het geeft je meer mogelijkheden. Met NLP leer je jezelf en een ander beter kennen, is het mogelijk om doelen makkelijker te bereiken. Met NLP heb je een veel groter gevoel van vrijheid, kom je bijvoorbeeld ook van angsten af, NLP geeft je die ruimte. Tijdens deze cursus laten we u kennis maken met de basis van NLP. Inclusief hand-out.

Deze cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen. U kunt inschrijven per mail.

Doorgang en datum bij voldoende aanmeldingen.

Training: NLP Practitioner en Masterpractitioner

Wat kan NLP voor jou betekenen?

De opleiding:

De inhoud van de opleiding is volledig afgestemd op de eisen die daar (inter)nationaal aan worden gesteld.

De dagen zullen verdeeld worden over een deel theorie en een deel praktijk. Dit betekent concreet dat een trainingsdag wordt opgedeeld in presentaties, oefenen in kleinere groepen, plenaire voorbeelden, centraal bespreken en gezamenlijk over de onderwerpen discussiŽren en filosoferen. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de individuele vragen en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding wordt gegeven door 2 hoofdtrainers, die het programma gezamenlijk doorlopen. Wat wij erg belangrijk vinden is dat de opleiding ook garant staat voor plezier; een positieve sfeer, het leuk hebben met elkaar en in het leerproces zijn punten die de basis vormen van de opleiding.

Een groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

Certificering:

De training wordt gegeven door gecertificeerde NLP-trainers en geeft na het voldoende doorlopen recht op het door het NVNLP goedgekeurde certificaat NLP Practitioner of NLP Master practitioner.

Uw investering in tijd bestaat uit 130 uur training verdeeld over 19 dagen excl. zelfstudie. 

Voor meer informatie Koenders Coaching & Training www.lichaamengeest.com

 

Kracht door eenvoud!